Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 158
Năm 2020 : 6.810
 • Huỳnh Lê Anh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, giáo viên
  • Điện thoại:
   0979100608
  • Email:
   hlahien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn, giáo viên
  • Điện thoại:
   01655504942
  • Email:
   ntthu.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Khoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935784880
  • Email:
   ntxkhoan.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bếnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689538544
  • Email:
   ntbech.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Xuân Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ trưởng MG Lớn
  • Điện thoại:
   0973274324
  • Email:
   ttxtruc.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, giáo viên
  • Điện thoại:
   01664588053
  • Email:
   tttkien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Mỹ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ phó Tổ MG Lớn
  • Điện thoại:
   01666625849
  • Email:
   ntmy.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn