Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 158
Năm 2020 : 6.810
 • Trần Thị Bé Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0972443049
  • Email:
   ttbphien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Khoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935784880
  • Email:
   ntxkhoan.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bếnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689538544
  • Email:
   ntbech.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Xuân Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ trưởng MG Lớn
  • Điện thoại:
   0973274324
  • Email:
   ttxtruc.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Bí thư chi đoàn, Tổ phó Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   01694723083
  • Email:
   ntkoanh.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn