Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 11 : 242
Năm 2021 : 4.977
 • Trần Thị Xuân Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ trưởng tổ MG ghép 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0973274324
  • Email:
   ttxtruc.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bếnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338582896
  • Email:
   ntbech.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Ngọc Trúc Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0816455239
  • Email:
   hntchi.mnvthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Khoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935784880
  • Email:
   ntxkhoan.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0971913637
  • Email:
   ntvan.mnvthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Bé Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0972443049
  • Email:
   ttbphien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn