Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 05 : 630
Năm 2021 : 1.567
Phân công ba công khai

Phân công ba công khai

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤCác thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khaitrong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT(Kèm theo Quyết định số 142/QĐ-MNVT, ngày 08/9/2020 )               
NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PLEIKU VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2009

NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PLEIKU VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2009

Năm học 2009 – 2010 được xác định là “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, từ đầu năm học đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku đã tập trung triển khai, chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi chào ...