Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 158
Năm 2020 : 6.810
 • Lê Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01663383088
  • Email:
   ltmnguyet.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01685461686
  • Email:
   ntthuong.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Xuân Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ trưởng MG Lớn
  • Điện thoại:
   0973274324
  • Email:
   ttxtruc.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Xứ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01636152583
  • Email:
   txhiep.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, giáo viên
  • Điện thoại:
   01664588053
  • Email:
   tttkien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Mỹ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ phó Tổ MG Lớn
  • Điện thoại:
   01666625849
  • Email:
   ntmy.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Bí thư chi đoàn, Tổ phó Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   01694723083
  • Email:
   ntkoanh.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn