Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 243
Năm 2021 : 4.978
 • Trần Thị Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ phó Tổ MG ghép 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0364588053
  • Email:
   tttkien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Mỹ Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, giáo viên
  • Điện thoại:
   0383208439
  • Email:
   ntmy.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Xuân Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Tổ trưởng tổ MG ghép 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0973274324
  • Email:
   ttxtruc.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Lê Anh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, giáo viên
  • Điện thoại:
   0979100608
  • Email:
   hlahien.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Xứ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán, đảng viên
  • Điện thoại:
   0336152583
  • Email:
   txhiep.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0385461686
  • Email:
   ntthuong.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0363383088
  • Email:
   ltmnguyet.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn