Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 11 : 242
Năm 2021 : 4.977
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0385461686
  • Email:
   ntthuong.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0363383088
  • Email:
   ltmnguyet.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn