Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 158
Năm 2020 : 6.810
 • Lê Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01663383088
  • Email:
   ltmnguyet.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01685461686
  • Email:
   ntthuong.mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn